ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการ WOMAN.TODAY (ซึ่งต่อไปจะเรียกแทนว่า “เว็บไซต์”)
เว็บไซต์นี้คือเว็บช่องทางสำหรับข้อมูลการท่องเที่ยวในโอกินาว่า ดำเนินการโดยบริษัท วูแมนดอททูเดย์ จำกัด  (ซึ่งต่อไปจะเรียกแทนว่า “WOMAN.TODAY”)

ในเว็บไซต์นี้ เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และใช้ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะกำหนดให้ใช้กับผู้ใช้งานทุกคน (รวมทั้งผู้เช่า) ของ WOMAN.TODAY

 1. คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของแต่ละบุคคลได้ ทั้งบางส่วนหรือเทียบเท่ากับข้อมูลดังต่อไปนี้
  1. ที่อยู่อีเมล ชื่อ-สกุล หรือที่อยู่ซึ่งได้มาจากการสอบถามผ่านอีเมล
 2. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  1. การติดต่อจาก WOMAN.TODAY ผ่านทางอีเมล
  2. แบบสำรวจและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในโอกินาว่า
 3. ข้อจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
  ตามหลักมาตรฐาน WOMAN.TODAY จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้สามารถระบุตัวบุคคลผู้นั้นได้ หรือส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้แก่บุคคลที่สาม
  อย่างไรก็ตาม WOMAN.TODAY อาจส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ทำสัญญาภายนอกในกรณีที่ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 2 ซึ่งได้รับการว่าจ้างโดยมีข้อตกลงว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลกับผู้ทำสัญญารายอื่น
  1. ในกรณีที่จุดเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึง WOMAN.TODAY ได้ทำการจัดจ้างผู้ทำสัญญาภายนอก
  2. ในกรณีที่การติดต่อกับสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ผ่านทางอีเมล ฯลฯ ได้ทำการจัดจ้างผู้ทำสัญญาภายนอก
 4. การเปิดเผยข้อมูลเป็นกรณีพิเศษ
  WOMAN.TODAY อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีพิเศษดังต่อไปนี้
  1. ในกรณีที่ข้อมูลนั้นถูกร้องขอจากศาล สำนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย
  2. ด้วยเหตุผลอื่นที่ WOMAN.TODAY พิจารณาว่าจำเป็นเป็นพิเศษ
 5. การได้มาซึ่งที่อยู่ IP
  WOMAN.TODAY จะได้รับที่อยู่ IP และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้มาโดยอัตโนมัติ
  ในกรณีที่ผู้ใช้รายใดฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ตั้งขึ้นโดย WOMAN.TODAY หรือข้อกำหนดตามกฎหมายข้อบังคับของไทย มีการยืนยันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีความเป็นไปได้ในการละเมิดสิทธิใด ๆ ของระบบเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน หรือส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ WOMAN.TODAY อาจทำการตรวจสอบที่อยู่ IP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวตนของบุคคลนั้น หรือทำการระงับการเข้าถึง
 6. การใช้บันทึกการเข้าถึง
  WOMAN.TODAY จะรวบรวมบันทึกการเข้าถึงด้วยการใช้คุณลักษณะการวิเคราะห์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ เพื่อทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูล WOMAN.TODAY อาจทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและคุกกี้เพื่อรับข้อมูลการส่งผ่านแบบไดนามิกโดยละเอียด ซึ่งจะดำเนินการโดยเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ นอกจากนี้ ข้อมูลการส่งผ่านแบบไดนามิกจะไม่ถูกเปิดเผยด้วยวิธีที่อาจทำให้ระบุตัวตนของบุคคลได้

[การรวบรวมบันทึกการเข้าถึง]
จะมีการใช้ Google Analytics ในการรวบรวมและวิเคราะห์บันทึกการเข้าถึง

ใน Google Analytics จะมีการใช้คุกกี้และรวบรวมบันทึกการเข้าถึงโดยไม่ได้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล

บันทึกการเข้าถึงที่ได้มาจากการใช้ Google Analytics จะมีการจัดการโดยเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัท Google (https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=th)

นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ยังได้เปิดใช้ฟังก์ชันเพื่อการโฆษณาของ Google Analytics อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้ใช้งานและหมวดหมู่ที่น่าสนใจใน Google Analytics

อีกทั้งยังมีการใช้เพื่อวิเคราะห์กลุ่มอายุ เพศ และความสนใจของผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์นี้ โดยดูจากคุกกี้ของผู้เกี่ยวข้องโดยตรง (First-Party) (เช่น คุกกี้ใน Google Analytics) หรือรหัสไอดีอื่น ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง (First-Party) และคุกกี้ของบุคคลที่สามหรือรหัสไอดีอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

ในกรณีที่มีการยกเลิกฟังก์ชันสำหรับการโฆษณาของ Google Analytics กรุณาเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่ หรือใช้ Google Analytics Opt-out Add-on

 

Recent posts