22852229_1465180390204072_3513353394076251336_n

Bangkokdentalhospital


เกี่ยวกับเรา

หมวดหมู่ อื่นๆ

#เทรนชีวิตใหม่ - ในวันที่โควิดยังอยุ่

เพื่อความปลอดภัยของหมอ ผู้ช่วยพนักงานในคลินิก และ ผู้ใชบริการ ทันตกรรมทางคลีนิกจัดการ ปรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศในห้องทันตกรรมดังนี้

สําหรับห้องที่มีการขูดหินปูน การกรอฟัน และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝอยละอองสูง

 จัดให้มีการระบายอากาศออกจากห้องทันตกรรมด้วยเครื่องฟอกอากาศระบบท่อประสิทธิภาพสงู มาตรฐานเดียวกับการระบายอากาศในโรงพยาบาล

 เครื่องฟอกอากาศแบบท่อติดตั้งด้วยระบบภายในเครื่อง จะมีแผ่นกรองHEPAFilter กรองอากาศ 2ชั้น พร้อมมีการทดสอบการรั่วไหลของอากาศ(LeakTest) เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องฟอกอากาศ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

จัดให้มีการเติมอากาศเข้าห้องทันตกรรมดว้ยเครื่องจ่ายลมสะอาดผ่านแผ่นกรองHEPAFilter ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนและอากาศสะอาดภายในห้องทันตกรรม

ปรับทิศทางการไหลของอากาศใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยให้ลมผ่านจากจุดสะอาด มากกว่าไปยังที่สะอาดน้อยกว่าช่วยป้องกันการการฟุ้งกระจายและการตกค้างของเชื้อโรคภายในห้อง

จัดให้มีห้อง anteroom เพื่อป้องกันอากาศจากภายในห้องไหลออกไปนอกห้องโดยไมไ่ดรับการบำบัด ป้องกันการแพร่เชื้อในคลีนิก

ทั้งหมดคือห้องทันตกรรมรูปแบบใหมที่สามารถป้องกันการแพรเ่ชือ้โรคทางอากาศภายในคลีนิกทันตกรรม ได้เพื่อให้ทุกคนที่อยุ่ในคลีนิกได้รับความปลอดภัยเมื่อมาทำงานหรือมาใช้บริการ #newnormal #negativepresssure #negativepressureroom

#ห้องทำฟันความดันลบ

โปรโมชั่นส่วนลดวันนี้ !

ยังไม่มีโปรโมชั่นส่วนลด

ข่าว PR ส่วนลด

ยังไม่มีข้อมูล

0 รีวิว

สาขาทั้งหมด

Silom Dental Building

1360/42 Charoen Krung Rd, Khwaeng Bang Rak, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500, Thailand

เวลาทำการ:

10:00 - 20:00 จันทร์
10:00 - 20:00 อังคาร
10:00 - 20:00 พุธ
10:00 - 20:00 พฤหัสบดี
10:00 - 20:00 ศุกร์
10:00 - 20:00 เสาร์
10:00 - 20:00 อาทิตย์